İnternet üzerinden yardım toplamada yeni dönem!

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 10 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu düzenleme kapsamında internet üzerinden gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetleri izne tabi hale geldi.

İnternet ortamında yardım toplama mevzuatında değişiklik!

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na eklenmesi planlanan hükümle, internet ortamında gerçekleştirilen izinsiz yardım toplama faaliyetlerine erişim engellenecek.

İnternet üzerinden yardım toplamada yeni dönem!

2020’nin son günlerinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe giren, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi benzer bir düzenlemeye ev sahipliği yapıyor. Düzenleme kapsamında internet ortamında izinsiz yardım toplayanlar hakkında 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti sonrasında başta valilik olmak üzere yetkili kurumlar tarafından içerik veya yer sağlayıcıya, bildirimde bulunuluyor.

yapay zeka stratejisi

İçeriğin en geç 24 saat içinde çıkarılmaması, içerik ve yer sağlayıcıya ilişkin bilgilerin edinilememesi ya da teknik nedenlerle bildirimde bulunulamaması halinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı, internet ortamındaki söz konusu içeriğe ilişkin erişimin engellenmesine karar verilmesi için sulh ceza hakimliğine başvuruyor.

Yorum yapın